Reserveren bij café de Koffer

Reserveren bij de Koffer is niet meer nodig

De maatregelen zijn weer iets versoepeld

Dit betekent dat jullie weer gewoon lekker mogen komen binnenvallen zonder reservering en we je niet meer lastig hoeven te vallen met vragen over je gezondheid. De reserveringen die al gemaakt zijn voor de komende tijd blijven gewoon staan.

De allerbelangrijkste regel, 1,5m afstand houden, blijft gelden. Hierdoor hebben we nog steeds binnen maar maximaal plek voor 16 mensen en mag je binnen én buiten maar met twee mensen aan een tafel zitten, tenzij je een huishouden bent.

Dat dit soms lastig is begrijpen we heel goed, maar we willen ons graag aan de regels houden en hopen daarvoor op (af en toe iets meer) begrip. 99% van onze gasten is zoals altijd de liefste, maar die ene procent trekken we graag ook over de streep.